• Strukturyzowanie finansowania bankowego i korporacyjnego
  • Dokumentacja kredytowa
  • Dokumentacja zabezpieczająca
  • Bieżąca obsługa konsorcjów bankowych
  • Cash pool
  • Faktoring
  • Leasing
  • Rachunki powiernicze i escrow
  • Umowy inwestycyjne
  • Transakcje pochodne

Bankowość & Finanse

Współpracujemy z Dyrektorami Finansowymi i Członkami Zarządu w celu przygotowania strategii finansowania bieżącego oraz inwestycyjnego. Pracujemy na rzecz zoptymalizowania zapisów umów kredytowych i innych produktów bankowych, aby służyły one rozwojowi firm.

Kontakt