• Aspekty regulacyjne
  • Wsparcie przy realizacji prywatnych i publicznych emisji instrumentów finansowych
  • Dokumentacja zabezpieczająca
  • Wsparcie przy bieżącej obsłudze instrumentów finansowych po stronie emitentów oraz inwestorów
  • Restrukturyzacje zadłużenia z tytułu z instrumentów finansowych
  • Dochodzenie roszczeń

Rynki Kapitałowe

Od lat wspieramy naszych Klientów w transakcjach na rynkach kapitałowych.  Nasze usługi nie ograniczają się do formalnej analizy prawnej i przygotowania dokumentacji, ale przede wszystkim do wsparcia przy projektowaniu transakcji oraz wyboru odpowiednich środków do realizacji biznesowych potrzeb naszych Klientów. Doradzamy również w wielu aspektach regulacyjnych, zarówno na zlecenie naszych Klientów jak i w grupach roboczych w Związku Banków Polskich.

Kontakt