Gospodarcze Otwarciu Roku

Gospodarcze Otwarciu Roku

21.02.2018r. – Gospodarcze Otwarciu Roku

W programie spotkania omówiono m.in. finansowanie innowacji, akceleracja i transfer technologii; warsztaty były prowadzone przez Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich.