XI Forum Europa – Ukraina

XI Forum Europa – Ukraina

Rzeszów, 13-14 marca 2018 roku – XI Forum Europa – Ukraina

Braliśmy udział w Forum Europa – Ukraina. Jest ono jednym z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich od 2007 roku. Głównym tematem tegorocznej edycji była kwestia modernizacji i rozwoju potencjału Ukrainy oraz kierunek i tempo przeprowadzanych reform. Mieliśmy również możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych w regionie Europy-Środkowo-Wschodniej.