VI Kongres Prawa Bankowego i Informacji

VI Kongres Prawa Bankowego i Informacji

6 czerwca uczestniczyliśmy w VI Kongresie Prawa Bankowego i Informacji, organizowanym wspólnie przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Tegoroczna edycja skupiała się przede wszystkim na trzech aspektach: kredyty hipoteczne denominowane v. indeksowane, klauzule modyfikacyjne oraz zabezpieczenie i egzekucja wierzytelności. Mieliśmy okazję uczestniczyć w dyskusji na temat aktualnej pozycji prawnej banku jako wierzyciela.