Konferencja „Kierunki rozwoju restrukturyzacji rynku zadłużenia”

Konferencja „Kierunki rozwoju restrukturyzacji rynku zadłużenia”

12 czerwca uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej przez Związek Banków Polskich poświęconej praktycznym aspektom funkcjonowania ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Mieliśmy okazję zapoznać się z opinią znakomitych specjalistów i ekspertów, którzy w swoich referatach poruszali przede wszystkim kwestie przedsądowej restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw, prowadzenia postępowań sanacyjnych oraz zagadnienia upadłości konsumenckiej w szczególności pod kątem dalszych kierunków liberalizacji warunków jej przeprowadzania. Na zakończenie Pani Mecenas Katarzyna Sęktas jako moderator przeprowadziła debatę dotyczącą funkcjonowania rynku restrukturyzacji z perspektywy instytucji finansującej.