Katarzyna Sęktas – Bilusich

Partner Zarządzający

Profil

Katarzyna Sęktas, radca prawny, jest założycielem i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Prawnej Legal Care.

 

W ramach jej praktyki bankowo – finansowej można wskazać:

 

• finansowanie projektów poprzez konsorcja bankowe

• wykupy lewarowane

• transakcje typu Club Deal

• umowy kredytowe bilateralne

• pakiety zabezpieczeń transakcji finansowych

• struktury cash pool

• faktoring

• leasing

• restrukturyzację przedsądową zadłużenia

• optymalizację finansową i operacyjną

 

Katarzyna Sęktas wielokrotnie doradzała przy zawieraniu różnego typu kontraktów, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji konsorcjalnych oraz innych produktów bankowych, w tym w trybie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej banków, spółek prawa handlowego, a także spółdzielni i grup producenckich. Występowała w sądowych postępowaniach cywilnych i gospodarczych, w tym prowadzonych przed sądami w Wielkiej Brytanii.

 

Katarzyna Sęktas jest współwłaścicielem spółki technologicznej i softwarehouse SkySofter. Doradza startupom w szczególności w zakresie umów inwestycyjnych oraz organizacji firmy.

 

Katarzyna Sęktas jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła MBA Executive na Uniwersytecie ESADE Business and Law School w Hiszpanii. Posiada dyplom American Law University of Florida Levin Collage of Law. W latach 2000-2005 pracowała dla Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Citibank Polska), do 2012r. dla Rabobank Polska S.A. a od tego czasu prowadzi własną kancelarię prawną LegalCare.

 

Katarzyna Sęktas jest Przewodniczącą Grupy Roboczej przy Związku Banków Polskich, której celem jest uzgodnienie pomiędzy Bankami, członkami ZBP, wzoru umowy kredytowej dla największych kredytów konsorcjalnych na rynku polskim, opartej o standardy międzynarodowej dokumentacji stworzonej przez Loan Market Association z siedzibą w Londynie.

 

Przewodniczyła również Grupie Roboczej przy Związku Banków Polskich, której celem było uzgodnienie polskiego projektu umowy typu „stand still”. W ramach prac Grupy Roboczej opracowano wzorzec umowy do zastosowania przez wierzycieli w procesach poprzedzających restrukturyzację sądową zadłużenia dłużnika lub postępowanie upadłościowe.

Specjalizacja

KONTAKT