Paweł Zdanowicz

Partner

Profil

Specjalizuje się w transakcjach finansowania oraz prawie rynków kapitałowych. Doradzał w wielu krajowych i transgranicznych transakcjach finansowania dłużnego, w tym w finansowaniu bilateralnym oraz konsorcjalnym, projektach finansowania inwestycji, leasingu oraz emisji obligacji. Wspiera również Klientów w bieżącej obsłudze korporacyjnej. Uczestniczy w pracach grup roboczych w Związku Banków Polskich.

 

Posiada tytuł LLM uzyskany w National University of Singapore.

Specjalizacja

KONTAKT